tpo

101812ACUnitsMisc045 624e19661a96f4ab38c9cc0affdca75c 273 9.-Trocal-roofing-system-being-overlaid-in-Duranite-PVC

 

Предимства

 • Съответствие с EN 13956 стандарти
 • Термополиолефиновата (ТПО) мембрана съчетава  устойчивостта на атмосферни въздействия на Етилен-Пропиленовия каучук и поддаващия се на заваряване Полипропилен.
 • Ламиниран слой устойчив на всякакви атмосферни условия, слънчева светлина и корените на растенията
 • Устойчив на разтваряне и разлагане
 • Намира приложение за нови покриви и за реконструкция на стари от всякакъв тип;
 • Паропропускливост
 • Преработваем, щадящ околната среда материал
 • Взаимодейства с битум

Приложение

 • Mетални покриви
 • Бетонни покриви
 • Покриви с различни форми
Технически характеристики
Показател
Дължина на ролката м 20
Широчина на ролката мм 1570; 1600
Дебелина мм  1,2;1,5;1,8;2,0
Водонепропускливост Съответства
Прегъване при ниска температура, без пукнатини до -30°С
Категория на горимост Клас Е

 

Декларация за експлоатационни характеристики – (Бг)

Сертификат за съответствие на производствения контрол в завода (Бг)

Technical Information Sheet (En)