SBS_Modified-bitumen_Waterproof_Membrane

Bigstock: 41027689 - roofing felt roll and one torch blowpipes with open flame Bigstock: 41027686 - Roofing felt installation with heating and melting roll of bitumen roll by torch on flame Bigstock: 41027683 - Roofing felt installation with heating and melting roll of bitumen roll by torch on flame Bigstock: 41001754 - Roofing felt installation with heating and melting roll of bitumen roll by torch on flame Bigstock: 40861840 - Roof Bigstock: 40708837 - Roofer installing Roofing felt with heating and melting of bitumen roll by torch on flame during roo Bigstock: 40708831 - Roofer worker installing roofing felt

Покривен и хидроизолационен материал без посипка за горещо полагане Hydrostop 2.

Hydrostop 2 – рулонен, покривен, хидроизолационен, APP – модифициран битумен материал.

Предназначение и области на приложение на Hydrostop 2:

Материалът Hydrostop 2 е предназначен за хидроизолация на плоски и скатни покриви, също така и за хидроизолация на фундаменти на сгради и съоръжения.
Много високите адхезионни свойства на АПП битумите позволяват горещото полагане на Hydrostop 2 практически на всички хоризонтални, наклонени и вертикални повърхности, произведени от негорими материали (циментово-пясъчна замазка, минерални плочи и др.).

При изграждането или ремонта на присъединяванията и другите критични покривни връзки се препоръчва да се използват битумно–полимерни материали с марката Hydrostop. Това ще позволи значително да се повиши сигурността на покрива и да се увеличи неговия срок на годност.

Строеж:

Hydrostop 2 се състои от здрава, негниеща основа (стъклотъкан или стъкловоал), върху която двустранно е нанесено висококачествено битумно – полимерно свързващо вещество.
Долната страна на Hydrostop 2 се покрива с лесно топимо полимерно фолио, горната страна – с фолио или едрозърнеста минерална посипка.

Физико-механични характеристики на материала
Наименование параметра Значение
Полимерен модификатор АПП
Основа Стъкловоал
 Плътност (кг/м2) 2;3
Сила на скъсване (надръжна/напречна), не по-малко от, N, с основа Стъкловоал 360 (150)
Сила на скъсване (надръжна/напречна), не по-малко от, N, с основа Стъклотъкан 500 (400)
Гъвкавост R=25 мм, при температура °С, не повече от -5 °С
Топлоустойчивост 2 ч. във вертикално положение, оС, не по-малко от +120 °С
Водонепроницаемост при налягане 0,001 МПа, в продължение на 72 часа издържа