Image 2015-03-06 at 2.31.11 PM

 

HDPE мембрана за хидроизолация и дренаж. Използва се за хидроизолация, пароизолация и дренаж на основи и фундаменти.

Приложение на дренажна мембрана Delta Terraxx

 • Защита на фундаменти и стени
 • Дренаж
 • Механична защита на хидро и топлоизолация

Предимства :

 • Висока устойчивост на натиск 400 kN/m².;
 • Надеждно отделяне на защитените повърхности от обратния насип и влажни почви;
 • Предпазва от покачващо се ниво на атмосферни води;
 • Минимум 20 години без промяна структурата на материала;
 • Висока устойчивост на агресивни води, корени, бактерии и гниене;
 • Постоянна въздушна преграда между фундамента и обратния насип;
 • Играе ролята на броня. Пълна механична защита;
 • Повишава топло и звукоизолацията.
 • Устойчива на химикали, не гние в почвата
 • Подходящата за изграждане на водни съоражения за питейна вода

 

Наименование на показателя Мерна единица Стойност Отклонение
Дължина на ролката л.м. 12,5 – 0,05
Широчина на ролката л.м. 2,4  -0,05
Височина на чашките мм 9  -0,05
Наименование на показателя Мерна единица Стойност Стандарт
Устойчивост на натиск kN/m² ≥ 400 TS EN ISO 604
Устойчивост на опън,MD kN/m² ≥ 6 EN ISO 10319
Устойчивост на опън, CD kN/m² ≥ 6 EN ISO 10319
Химични свойства: Устойчив на химикали и разграждане в почвата, безопасна за пиене вода
 CE сертификат DIN EN 13252
Топлинни свойства °C -30;+80 DIN EN 18761
Въздух м/у конусите l/ m² 14
Клас на горимост B2 DIN 4102

Опаковъчна форма: Руло
Опаковъчен цвят: Черен

 

Техническа карта