floraxtop

 

HDPE мембрана за хидроизолация и дренаж. Използва се за хидроизолация, пароизолация и дренаж на основи и фундаменти.

Приложение на дренажна мембрана Delta Floraxx

 • Защита на фундаменти и стени
 • Дренаж
 • Механична защита на хидро и топлоизолация

Предимства :

 • Висока устойчивост на натиск 200 kN/m².;
 • Надеждно отделяне на защитените повърхности от обратния насип и влажни почви;
 • Предпазва от покачващо се ниво на атмосферни води;
 • Минимум 20 години без промяна структурата на материала;
 • Висока устойчивост на агресивни води, корени, бактерии и гниене;
 • Постоянна въздушна преграда между фундамента и обратния насип;
 • Играе ролята на броня. Пълна механична защита;
 • Повишава топло и звукоизолацията.
 • Устойчива на химикали, не гние в почвата
 • Подходящата за изграждане на водни съоражения за питейна вода

Наименование на показателя Мерна единица Стойност Отклонение
Дължина на ролката л.м. 20 – 0,05
Широчина на ролката л.м. 2  -0,05
Височина на чашките мм 20  -0,05
Наименование на показателя Мерна единица Стойност Стандарт
Устойчивост на натиск kN/m² ≥ 200 TS EN ISO 604
Химични свойства: Устойчив на химикали и разграждане в почвата, безопасна за пиене вода
 CE сертификат DIN EN 13252
Топлинни свойства °C -30;+80 DIN EN 18761
Въздух м/у конусите l/ m² 14
Клас на горимост B2 DIN 4102

Опаковъчна форма: Руло
Опаковъчен цвят: Черен

Image 2015-03-06 at 12.45.30 PM

Техническа карта