download

image231 image221 image191 image181 image111 image99 image88 image66

 

„ХИДРОСТОП“ – хидроизолационна самонабъбваща лента – представлява продукт, предназначен за осигуряване на водонепропускливост на работни фуги в строителни конструкции.
При контакт с вода бентонитовата глина хидратира и значително увеличава обема си. Получения гел в затворено пространство създава напрежение, което понижава водопропускливостта, дори при пори и пукнатини в бетона.

Монтиране на „ХИДРОСТОП“

За да се постигне пълно уплътняване и изолация от влага „ХИДРОСТОП“ във вид на лента се монтира във фуги на фундаменти и стени ( бетонни, метални ) на строителни обекти.
При монтиране е необходимо да не се допуска нарушаване на непрекъснатостта на полагане на лентата. Хидроизолационната бентонитова лента трябва да се полага във фуги с покритие от бетон минимум 8 см., поради набъбване и съответно налягане във всички посоки. Фиксирането на лентата към бетон и метал се извършва с помощта на стоманени пирони на всеки 30-40 см., за да не се размества при бетониране и да прави добър контакт с бетона.
Монтажът се осъществява лесно без скъпоструващи материали. Полага се при всякакви атмосферни условия във фуги с добре уплътнена основа.

„ХИДРОСТОП“ се произвежда във вид на лента, навита на ролки с определена дължина. Процеса на производство и готовия за монтаж продукт са безвредни и екологично чисти. Отличните технологични показатели и лесния начин на монтиране го прави приложим като изолационен материал за фуги в подземно строителство, хидротехнически съоръжения и гражданско строителство.

Сертификат за качество