628_xl

image211 image231 image221 Bigstock: 41027704 - Tunnel construction Bigstock: 41027701 - Construction yard in a modern city

„ИЗОБЕНТ®“ се полага директно върху подложения бетон или земната основа. Листовете не се залепват към основата, а се разстилат свободно върху нея. Отделните листове от мембраната се застъпват мин 10 см в надлъжно направление и мин 15 см в напречно направление. След аранжирането и полагането на всеки лист „ИЗОБЕНТ®“, в местата на застъпване между листовете се поставя специална бентонитова посипка „Изофикс®“ в количество мин 0.3 кг/м. Насипната бентонитова посипка гарантира водоплътността на снадката.

За връзка с хидроизолацията по вертикалните стени, платната хидроизолационна мембрана в зоните по периметъра, се полагат минимум 30 см извън площта на основите. Тези „чакащи“ участъци от мембраната осигуряват връзката на хидроизолацията под фундаментите с тази по стените.

Тъй като процесите по полагане на хидроизолацията и последващото армиране и бетониране, се изпълняват в рамките на сравнително голям времеви диапазон, се препоръчва покриване на незащитените, хидроизолирани участъци с полиетиленово фолио или защитна бетонова замазка, които ще предпазват материала от набъбване в случай на дъжд. Набъбването няма да влоши или да повлияе на качеството на материала, но ще затрудни последващите строителни операции.

Техническа спецификация
Състав бентонит, каучук, други съставки
Цвят Черен
Форма Лента с правоъгълно сечение със следните размери от 15/25 мм до 25/30 мм.
Условия на фундамента Температура на основата от
-30° C до +50°C
Набъбване от 200 до 500 %
Гъвкавост Не се чупи при извиване на 180°
Съхранение Минимум две години

f88 f77 f55 f44 f33 f22 f11 f66