52964

Геотекстилите са текстилни продукти с произволна влакнеста структура, които се използват в
гражданското строителство и хидроинженество.

Следните приложения илюстрират някои от главните причини за ключовата роля на геотекстилите днес:

• За дренажни работи, за замяна на ценни естествени материали, които са отстранени или загубени;
• Като алтернатива на естествените влакнести материали (слама, кокосови влакна, снопове), които
традиционно са се използвали в продължение на много години, благодарение на своята устойчивост
на мухъл, бактерии и гризачи;
• Те са евтини и лесни за полагане;
• Благодарение на гъвкавостта и лекото си тегло, могат да се използват във всички критични ситуации
Следните параграфи предоставят примери къде геотекстилите имат основна и необходима функция.

 

 
Декларация 1 

Декларация 2