3d40

Primer-D-Bitumen-b3 IMGP0371 single_ply_prime-1024x768 IMGP0369 IMG_0317 Isonem_Liquid_Rubber_Bitumen_Emulsion_Based_ waterproofing maxresdefault Primer-D-Bitumen-b1

 

Битумен груд Hydrostop на органична основа. Готов за употреба еднокомпонентен битумен разствор с добавлен каучук и без пълнежи. След нанасяне разстворителите се изспаряват и остава един слой, който не пропуска водата.

Области на приложение
Използва се срещу влага, течове на балкони, канали, мокри помещения като бани, кухни, тоалетни и басейни. В приложения с по-високо налягане, може да се прилага със стъклофибърна мрежа. Също така се ползва и при покриви, тераси и основи. Също така битумния грунд се ползва като превенция срещу корозия на металните повърхности.

Технически характеристики:
Форма: вискозна течност
Тегло: 0,98 г / cm3
Температура на омекване: + 65 ° C
Температура на полагане: + 5 ° C до + 35 °C.  Начин на полагане: с четка, с валяк, пръскане.
Съдържание ма твърди вещества:% 65
Образуване на кора: приблизително за един час

Предмиства:
• Битумния грунд гарантира безпроблемна изолация на вертикални или хоризонтални повърхности там където се прилага. Готов за употреба
• Студено е прилагане
• Съхне бързо
• Той е лесно приложим и много икономичен.
• Не се изисква загряване или изтъняване.
• Той е силно леплив върху повечето строителни материали и метали.

ПОДГОТОВКА:

Повърхността трябва да бъде суха и чиста, преди полагане. Прах, масла, мазнини трябва да бъдат премахнати. Големите пори и пукнатини трябва да се запълнят с паста.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Битумния грунд Hydrostop се прилага към тази повърхност на стената, която ще бъде в контакт с вода (положително налягане). Готов за употреба. Не се изисква нагряване. Въпреки че бързо съхне (1 час приблизително), всеки следващ слой трябва да се полага на следващия ден.
За да се получи висока устойчивост или в случай на пукнатини – може да се използва заедно с фибростъкло или нетъкан полиестер. За откритите площи и покриви, по които не се стъпва, битумния грунд се прилага като крайно покритие, така че може да се получи една слънчева защита и добър естетичен вид.
Почистване на инструментует:
След употреба, инструментите могат да се почистват с разтворител.

Разход: 500 гр / м2

ОПАКОВКА: кутия – 4,5 кг
бака – 17 кг
варел – 200 кг

Мерки за безопасност:
Съхранявайте далеч от източници на огън – да не се пуши на близо
Да не се вдишват парите
В случай на недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за дихателна защита
Съхранявайте опаковките плътно затворени
Да се съхранява на хладно място
Съхранявайте далеч от източници на топлина
Да се съхранява на място, недостъпно за деца
Очите и кожата трябва да бъдат защитени, докато се работи с всички видове химикали.