image99

image231 image221 image191 image181 image111 image99 image88 image66

„ИЗОБЕНТ®“ представлява хидроизолационна мембрана за подземна хидроизолация. Материалът използва свойството на бентонита да образува водонепропусклив слой, като увеличава многократно своя обем при контакт с вода. „ИЗОБЕНТ®“ се произвежда като сандвич от три пласта – фракциониран бентонит поставен между два слоя геотекстил. При производството на мембраната се осигурява здраво свързване между отделните пластове, което гарантира задържането на бентонита в пласт с определена дебелина. Двата външни материала са така подбрани, че да осигурят достатъчна механична якост на мембраната както в надлъжно, така и в напречно направление.

След овлажняване на материала, той се превръща в гъвкава хидроизолационна мембрана, която набъбва и запълва евентуални кухини и каверни в основата. Единственото условие за осъществяване на качествена хидроизолация е материалът да бъде поставен между земната основа и строителната конструкция или между елементи на строителната конструкция, които имат дебелина не по-малка от 10 cm или площна маса над 100 кг/м2.

Материалът Изобент® – К се произвежда на платна със стандартна широчина 1,15 m и дължина 5.0 m навити на рула. Материал се опакова на палети по 35 броя.

Сертификат за качество